Clárúchán

Tá clárúchán ar oscailt anseo.

Clárú don Chomhdháil Iomlán: Cuimsítear leis seo gach seisiún comhdhála, tae na maidine agus na hiarnóna, lónta i rith na comhdhála, agus ticéad amháin don Fháiltiú Fíona

Clárú Lae: Cuimsítear leis seo gach seisiún comhdhála ar an lá sin, tae na maidine agus na hiarnóna, agus lón. Ní chuimsítear táille iontrála ar na himeachtaí sóisialta. Is féidir ticéid le haghaidh na n-imeachtaí sin a cheannach astu féin ar chlárú.

Táillí clárúcháin

Táillí clárúcháin luaith (roimh 20 Aibreán 2018) : €80

Táille Iomlán (ó 20 Aibreán 2018 – 10 Bealtaine 2018) : €100

Dinnéar na Comhdhála – Óstán na Trá, Luimneach (An Aoine 18 Bealtaine 2018) : €50